post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Skatt og merverdiavgift

Skatt og merverdiavgift

Skatteadvokatene i Storløkken har svært høy kompetanse innenfor skatt og merverdiavgift, og bistår departementer, kommuner, norske og utenlandske bedrifter og personer og frivillige organisasjoner i saker omkring skatt, merverdiavgift, regnskapsrett, ligningsforvaltningsrett og skatteinnkreving.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

  • Merverdiavgiftsspørsmål/løsning av merverdiavgiftproblemer
  • Klage eller tvister omkring fastsettelse av skatt eller merverdiavgift, og bokettersyn eller henvendelser fra skatteetaten eller politiet vedrørende skatt og merverdiavgift
  • Utarbeidelse av skattemeldinger for private, næringsdrivende, AS, ANS, DA, KS, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger mv, og alt av tax compliance og skatte- og merverdiavgiftsadministrasjon for norske og utenlandske bedrifter
  • Fusjon, fisjon, oppkjøp, omdannelser og andre omorganiseringer, planlegging og gjennomføring
  • Stasjonering av utenlandske arbeidstakere i Norge og stasjonering av norske arbeidstakere i utlandet, arbeidsutleie og pliktige rapporteringer, ansattes godtgjørelser og insentivordninger, samt artistskatt
  • Prosedyre i saker om skatt og merverdiavgift og økonomiske straffesaker for domstolene
  • Skattemessig behandling av immaterielle verdier, slik som ved IKT kontrakter, salg av software til utlandet, beskatning av internasjonale franchiser mv
  • Beskatning av fast eiendom og utbyggingsprosjekter mv
  • Klage over skatteinnkrevingen eller beregningen av skatter, renter mv, og gjeldsforhandlinger vedrørende innkreving av skatter og avgifter mv
  • Due dilligence ifm kjøp av bedrifter vedrørende skatt, merverdiavgift, regnskap mv og særskilte granskninger i forkant av bokettersyn