post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Kontraktsrett

Kontraktsrett

En rekke av advokatene i SGB Storløkken har en betydelig erfaring og kompetanse innen kontraktsretten. Store deler av forretningslivet reguleres av kontrakter, for eksempel kjøpsavtaler, arbeidsavtaler, entreprisekontrakter, finansieringsavtaler, oppkjøp og fusjoner, ulike distribusjonsavtaler mv. Sistnevnte er trukket ut som et særskilt kompetanseområde; franchise, agent- og distribusjonsrettmen advokatene jobber også med en rekke ulike kontrakter innenfor ulike rettsområder. Denne erfaringen, kombinert med solid bransjeerfaring og kommersiell forståelse, oppfattes som svært nyttig blant våre klienter.  

En god og tilpasset avtale er en sentral forutsetning for et vellykket samarbeid, og kan bidra til å redusere risikoen for tvister. Vi har derfor betydelig fokus på kontraktsutarbeidelsen og forhandlingsfasen, men bistår også i de tilfellene det oppstår tvist mellom partene. Våre advokater har omfattende erfaring med rettsprosesser som relaterer seg til kontraktsrettslige spørsmål, f.eks. mislighold og misligholdsbeføyelser (heving, erstatning mv.), avtalesensur, avtaletolkning, reklamasjon og foreldelse mv. 

Advokatene i SGB Storløkken har også betydelig erfaring med internasjonale kontrakter, og har et stort internasjonalt nettverk av kompetente advokater. Det innebærer dels at våre advokater kan bistå der kontrakten er regulert av fremmed rett og at veien er kort til god bistand fra utenlandske advokater der det er nødvendig.