post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Franchise, agent- og distribusjonsrett

Franchise, agent- og distribusjonsrett

Franchise

Storløkken er for mange best kjent for sitt arbeid innen franchise. Våre advokater har betydelig internasjonal erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Vi mener dette er avgjørende for å kunne gi best mulig rådgivning til våre klienter. For å yte fullverdig bistand innen franchise er det nødvendig å kunne bistå med mer enn kun juss.

Advokat Endre Storløkken er eneste norske representant i Euro Franchise Lawyers (EFL). Storløkken er tilknyttet FranchiseArkitekt (www.franchisearkitekt.no), og har gjennom dette samarbeidet sikret seg den beste kompetansen innenfor områder av sentral betydning for aktørene, blant annet finansiering, rekruttering og ikke minst utarbeidelse av franchisekonsept.

Våre advokater bistår franchisetakere og franchisegivere med bl.a.:

  • Etablering av franchise, dual franchise og dual branding
  • Kontraktinngåelse
  • Konverteringsprosesser mellom ulike distribusjonsformer
  • Innlåsing/sikring av verdikjeder
  • Tvister
  • Bistand til utenlandske aktører ved etablering i Norge

EuroFranchise Lawyers (EFL)

FranchiseArkitekt

Agent- og distribusjonsrett

Storløkken har betydelig erfaring med agent- og distribusjonsavtaler og andre mellommannsforhold, både for hovedmenn/leverandører og agenter/distributører.  Våre advokater har lang internasjonal erfaring og et stort internasjonalt nettverk. Med tanke på at agent- og distribusjonskontrakter i de fleste situasjoner er grenseoverskridende og at kontraktene i mange tilfeller er regulert av utenlandsk rett, er dette avgjørende for å kunne yte god bistand til våre klienter.

Det er av sentral betydning for våre klienter dels å få til en så god avtale som mulig, men ikke minst også å forstå konsekvensene av å akseptere hele eller deler av den kontrakt som de blir presentert for. Hva betyr det for eksempel at distribusjonsavtalen inneholder krav til minimumsomsetning, og hvilke konsekvenser får det dersom man ikke oppnår kravet? Vil det være en fordel å operere som agent eller som distributør i konkrete situasjoner?

Vi bistår ved bl.a.:

  • Inngåelse av agent- og distribusjonsavtaler, både som rådgiver og i selve forhandlingene
  • Opphør av agent- og distribusjonsavtaler
  • Tvister som springer ut av agent- og distribusjonsavtaler
  • Prosederer saker for domstolene dersom partene ikke kommer til enighet