post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Fast eiendom

Fast eiendom

Storløkken har flere års erfaring med alle forhold knyttet til fast eiendom. Vi følger eiendomsbransjen tett og holder kurs og foredrag for aktører i bransjen, herunder Norges Eiendomsmegler Forbund (NEF). Gjennom grundig bransjekunnskap gir vi klientene våre gode og kostnadseffektive tjenester.

Vår rådgivning dekker hele spekteret innenfor eiendomsrett, bl.a.:

  • Kjøp, salg og utleie
  • Utvikling
  • Omstrukturering og utbygging
  • Ekspropriasjon
  • Tomtefeste
  • Tvisteløsning
  • Forvaltning