post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Eiendomsutvikling og entreprise

Eiendomsutvikling og entreprise

Storløkken har spesialiserte advokater innenfor plan- og bygningsrett, entreprise og offentlige anskaffelser med god bransjeforståelse og fagkompetanse. Vi har fokus på tidlig kartlegging av mulige risikoer i prosjektet– både i planprosessen og i byggeprosessen. Vi representerer både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og leverandører. Våre kunder søker bistand fra oss i alle faser av byggeprosjektet, herunder bl.a.:

  • Regulering-/plan- og byggesak
  • Valg av kontraktsform
  • Utforming av kontrakt
  • Oppfølging underveis i prosjektet
  • Ved sluttoppgjør
  • Tvisteløsning
  • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
  • Midlertidige forføyninger
  • Klager til Klageorganet for Offentlige Anskaffelser (KOFA).