post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Arv- og generasjonsskifte

Arv- og generasjonsskifte

Behandling av arv- og skiftesaker krever god kunnskap om menneskelige relasjoner og en evne til å finne juridiske og praktiske løsninger. Vi har lang erfaring med privat behandling av dødsbo og oppdrag som testamentfullbyrder.

I tillegg til faglig kompetanse legger vi stor vekt på de menneskelige utfordringer man møter ved behandling av arv- og skifteoppdrag. Gode løsninger søkes oppnådd før tvister trekkes inn for domstolsapparatet. Vi bistår bl.a. med:

  • Opprettelse av testament og fremtidsfullmakt
  • Arveoppgjør
  • Planlegging av fremtidig generasjonsskifte
  • Tvisteløsning