post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Menneskene

Endre Storløkken

Advokat/Partner

Torolv Sundfør

Advokat/Partner

Karl-Anders Grønland

Advokat/Partner

Ole Per Solum

Advokat/Partner

Kristian Hersløv

Advokat/Partner

Peter Berdal Gangnæs

Advokat/Partner

Sigurd Vestrheim

Advokat/Partner

Ketil Krohn Venås

Advokat/Partner

Jon Søland

Advokat/Partner

Bjørn Fr. Salvesen

Advokat/Partner

Carl-Christian Wishman

Advokat/Partner

Andreas Langeland

Advokat/Partner

Renate Evensen

Megler / Oppgjørsansvarlig

Tone Finnsen Hanevik

Administrasjonsleder

Therese Søvik

Advokatsekretær

Siw Helene Einarsen

Økonomiansvarlig