post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Torolv Sundfør

Advokat/Partner

Torolv Sundfør

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 924 10 200
ts@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Torolv Sundfør er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomstvister. Sundfør er i tillegg fast oppnevnt medhjelper for Oslo tingrett i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

  • Egen advokatpraksis
  • Advokatfirmaet Aaserød
  • Utleiemegleren Forvaltning AS, forvaltningssjef
  • Namsfogden i Oslo

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Sundfør besitter flere styreverv.