post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Tommy Ravndal

Advokat/Partner

Tommy Ravndal

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 901 92 829
tr@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Tommy Ravndal er assosiert partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med rettsområder knyttet til avhending av fast eiendom, eierskifteforsikring, bustadoppføring, håndverkertjenester, entreprise, sameie- og borettslagsrett og eiendomsmegleransvar. Har videre lang erfaring med forhandlinger og meklinger på disse områdene. Utover å yte alminnelig rådgivning har Tommy Ravndal også omfattende prosedyreerfaring.

Utdanning/år:

  • Advokatbevilling 2009
  • Cand.jur., Universitetet i Bergen (2006)

Arbeidserfaring:

  • Advokatfirmaet NOVA (2022)
  • Oslo advokatkontor (2019-2022)
  • Protector Forsikring (2007-2019)
  • Nav (2006-2007)

Medlemskap/verv:

  • Vara selskapsrepresentant Finansklagenemnda (2015-2019)
  • Den norske Advokatforening