post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Stein Walter Nilsen

Advokat/Partner

Stein Walter Nilsen

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 926 08 042
swn@storlokken.no

Bakgrunn:

Stein Walter Nilsen jobber hovedsakelig med tvisteløsning i forbindelse med fast eiendoms rettsforhold. Har omfattende erfaring med blant annet boligtransaksjoner, leiekontrakter, bustadoppføring og entreprise. Prosederer også jevnlig for landets domstoler.

Utdanning/år:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2007)

Arbeidserfaring:

  • Claims Link AS
  • Krogsveen Næring AS
  • Advokatfirmaet Dæhli Bull og CO DA

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Styreverv