post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Sindre Stave

Advokat/Partner

Sindre Stave

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 488 66 768
ss@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Sindre Stave er partner i Storløkken. Han har lang erfaring og bistår private og næringsdrivende innen juridiske områder knyttet til avhending av fast eiendom, eierskifteforsikring, bustadoppføring, håndverkertjenester, entreprenør-, sameie- og boligrett og eiendomsansvar. Stave har lang erfaring med forhandlinger og mekling på disse områdene, i tillegg til å gi generelle råd.

Stave har også erfaring innen strafferett, voldsoffererstatning og erstatningsrett. Stave har erfaring både som politiadvokat og forsvarer/bistandsadvokat.

Stave har nesten 20 års prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig.

Se mer om Stave på advokatstave.no.

Utdanning/år:

  • Grunnutdanning sykepleier 1994
  • Cand .jur., University of Bergen (2002)

Arbeidserfaring:

  • Politiadvokat Trøndelag politidistrikt 2002 – 2009
  • Dommerfullmektig Inntrøndelag tingrett 2009 -2010
  • Advokatfirmaet Ness & Lundin AS 2010 -2011
  • Protector Forsikring AS 2011 – 2015
  • Politiadvokat Øst Politidistrikt 2015 – 2018
  • Oslo Advokatkontor AS 2018 – 2021

Medlemskap/verv:

  • Den norske advokatforeningen