post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Sigurd Vestrheim

Advokat/Partner

Sigurd Vestrheim

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 970 28 284
sv@storlokken.no

Kompetansefelt



Publiserte artikler

Se alle artikler

Bakgrunn:

Sigurd Vestrheim er partner i Storløkken. Han arbeider hovedsaklig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på eiendomsutvikling, entrepriserett, eiendomsmegling og tvisteløsning. Sigurd arbeider også med saker knyttet til arbeidsrett, arv og generasjonsskifte.

Utdanning/år:

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010)

Arbeidserfaring:

  • Bull & Co Advokatfirma AS (2010-2013)
  • Sørli & Co Advokatfirma AS (2013-2018)

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening