post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Ole Per Solum

Advokat/Partner

Ole Per Solum

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 900 88 391
ops@storlokken.no

KompetansefeltPubliserte artikler

Se alle artikler

Bakgrunn:

Ole Per Solum er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner og eiendomstvister, og også arbeidsrettslig bistand. Solum er i tillegg medhjelper for Oslo Byfogdembete ved tvangssalg av fast eiendom.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1984)

Arbeidserfaring:

  • Advokat i advokatfirma Ræder DA fra 1990. Partner fra 1994-2014
  • Advokatfullmektig/advokat hos Advokatene Borge og Borge ANS, 1986-1990
  • Assuranceforeningen SKULD, 1984-1986

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Formann i Reklamasjonsnemnda for Bilutleie 2002-2014
  • Forretningsfører for bolig- og næringseiendommer
  • Solum har flere styreverv