post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Kristian Hersløv

Advokat/Partner

Kristian Hersløv

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 905 33 137
kh@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Kristian Hersløv er partner i Storløkken, og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på immaterial-, transport- og konkurranserett samt kontrakts- og entrepriserett. Hersløv har videre erfaring med større utbyggingsprosjekter. Han har lang prosedyreerfaring for så vel de ordinære domstoler som for voldgift.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1978)

Arbeidserfaring:

  • Grafiske Bedrifters Landsforening
  • Platou Investment AS
  • Praktiserende advokat siden 1983

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Forretningsfører og advokat for Kranutleiernes Landsforening