post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Karl-Anders Grønland

Advokat/Partner

Karl-Anders Grønland

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 464 43 307
kag@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Karl-Anders Grønland er partner i Storløkken. Han jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger, og var i sin tid sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i NOU 1996:3. Grønland står bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter.

Utdanning/år:

  • Norges Handelshøyskole (NHH), bedriftsøkonomisk analyse (1993)
  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1995)

Arbeidserfaring:

  • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, partner (2002-2011)
  • Advokatfirma Kvale & Co DA, partner
  • Dommerfullmektig, Nedenes sorenskriverembete (1997-1998)
  • Sekretær Aksjelovutvalget (1995-1996)

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Grønland besitter flere styreverv i norske og utenlandske selskaper. Han er også oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen selskapsrett.