post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Jon Søland

Advokat/Partner

Jon Søland

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 932 17 488
js@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Jon Søland har lang erfaring innen fast eiendom, entreprise, eiendomsutvikling og offentlige anskaffelser, samt det å operere i skjæringspunktet mellom private interesser og offentlig forvaltning. Han har særlig arbeidet med anskaffelser av, og tvistehåndtering tilknyttet, entreprise og eiendomsdrift, samt tvister tilknyttet kjøp og salg av eiendom. Han er mye brukt foredragsholder om innovasjon og miljøtiltak i offentlige anskaffelser og hvordan det offentlige kan kommunisere med leverandørmarkedet for å få optimale innkjøp.

Utdanning/år:

  •  Cand.jur., Universitetet i Oslo (2004)

Arbeidserfaring:

  • Omsorgsbygg Oslo Juridisk direktør / Assisterende administrerende direktør (2010-2019)
  • Omsorgsbygg Oslo Eiendomsansvarlig (2008-2009)
  • Advokatfirma Ræder DA, advokat (2005-2008)
  • Fylkesmannen Oslo og Akershus, juridisk rådgiver (2004-2005)

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Jon Søland sitter i flere styrer for private firmaer har lang erfaring innen bedriftsledelse og eiendomsforvaltning/investering.