post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Henrik Renner Fredriksen

Advokat/Partner

Henrik Renner Fredriksen

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 996 47 531
hrf@storlokken.no

KompetansefeltPubliserte artikler

Se alle artikler

Bakgrunn:

Henrik Renner Fredriksen er partner i Storløkken. Han arbeider bredt på det forretningsjuridiske området, med særlig vekt på kontraktsrett og retail. Henrik har særskilt kompetanse innen agent- og distribusjonsrett og franchise. Han har betydelig erfaring på området, og sitter blant annet i et internasjonalt ekspertutvalg på agent- og distribusjonsrett. Henrik er også forfatteren av de norske kapitlene om agent- og distribusjonsrett i Kluwer Law Internationals “International Encyclopaedia of Agency and Distribution Agreements”. Henrik har de siste tre årene blitt rangert i toppen under “Up & coming” innen kategorien Varehandel i Finansavisens årlige advokatkåring.

Henrik har sammen med advokat Magne Mjaaland i SANDS gitt ut en kommentarbok til agenturloven på Universitetsforlaget: Agenturloven (universitetsforlaget.no)

Henrik har også jobbet mye med offentlige anskaffelser, og satt som medlem i det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som kom med forslag til nytt anskaffelsesregelverk i 2014.

Henrik har også betydelig erfaring og kompetanse innen kjøpsretten (kjøp, forbrukerkjøp og håndverkertjenester), og er for tiden nestleder i Forbrukerklageutvalget.

Henrik har et utstrakt samarbeid med Virke, og det er inngått en samarbeidsavtale mellom SGB Storløkken AS og Virke som gir medlemmene i Virke rabatterte priser ved henvisninger hit.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

  • Hovedorganisasjonen Virke, advokatfullmektig, senere advokat (2006-2016)
  • Aetat Arbeidsdirektoratet, juridisk rådgiver (2004-2006)
  • National Contingent Commander Norway/KFOR (Kosovo), legal advisor/major (2002-2004)
  • Generaladvokatens kontor, vernepliktig jurist (2002)

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • International Distribution Institute
  • Legalmondo
  • En rekke styreverv (nåværende og tidligere), blant annet som styreleder i Norwegian Fashion Center fram til våren 2022 og som styremedlem i SGB Storløkken AS