post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Hanne Torkelsen

Advokat/Partner

Bakgrunn:

Hanne S. Torkelsen er partner i Storløkken. Hun arbeider i hovedsak med EØS/EU rett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, offentlig støtte og arbeidsrett. Hun har lang erfaring på området, og har bl.a. bistått oppdragsgivere i ulike saker for EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Hun har også mye erfaring med etablering av selskaper og offentlige eierskapsformer som Lov om interkommunale selskaper (IKS), Kommunale foretak mv. Hun jobber mye med konkurranseflaten der det offentlige møter et marked, og med offentlig infrastrukturtjenester (transport, havner, avfall og energi). Hun har også lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere ved oppsigelser eller virksomhetsoverdragelser/omorganiseringer. Hun benyttes jevnlig som foredragsholder om tema innen sine fagområder.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Bergen (1996)

Arbeidserfaring:

  • Lynx Advokatfirma DA, Advokat/Partner
  • Wahl-Larsen Advokatfirma, Advokat/Partner
  • Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiver organisasjon – KS/KS Bedrift, advokat
  • Advokatfirmaet Arntzen deBesche AS/Arntzen, Underland &Co, advokat
  • Kragerø Sorenskriverembete, dommerfullmektig
  • Advokatfirmaet Wiig & Co, Bergen, Advokatfullmektig

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening

Publikasjoner:

  • European State Aid Law Quarterly (EStAL 1/2015), annotation: “How to Safeguard Procedural Rights and Apply the Market Economy Investor Principle (MEIP) in a Tender Process.
  • The Aviation Law Review – Edition 5 – Norway Chapter