post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Hanne Heum Karlsen

Advokat/Partner

Bakgrunn:

Hanne Heum Karlsen er partner i Storløkken. Hun arbeider i hovedsak med eiendomsutvikling, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Heum Karlsen har også lang erfaring fra arbeid med arv- og generasjonsskifte, herunder bl.a. som privat bostyrer og testamentsfullbyrder.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2003)

Arbeidserfaring:

  • Advokatfirma Ræder DA, advokat (2005-2016)
  • Dommerfullmektig, Aust-Telemark tingrett (2008)
  • Boligbygg Oslo KF, Juridisk konsulent (2003-2005)
  • ICC International Court of Arbitration, Paris, trainee, 2004

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening
  • Medlem i JUS fagutvalg for Byggekontrakter og entrepriserett
  • Medlem i Den Norske Advokatforeningens Disiplinærutvalg Oslo Krets