post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Bjørn Fr. Salvesen

Advokat/Partner

Bjørn Fr. Salvesen

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 930 42 449
bfs@storlokken.no

Kompetansefelt


Bakgrunn:

Bjørn Fr. Salvesen er partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken. Etter avlagt juridisk embetseksamen jobbet han de første årene utelukkende med skatt, hovedsakelig i Finansdepartementet. Han gikk deretter over i forretningsadvokatvirksomhet. Foruten å ha opparbeidet seg en bred erfaring som forretningsadvokat, har han opparbeidet seg en særskilt kompetanse innen arbeidsrett, bygg og entrepriserett, kontraktsrett og skatterett. Han prosederer saker for retten.

Utdanning/år:

  • Cand. Jur fra Universitetet i Oslo 1985
  • Regnskap på  BI, 1987

Arbeidserfaring:

  • Advoco advokatfirma DA (1999-2020)
  • Advokatfirmaet Sander Truyen & Co (1992 -1999)
  • Advokatfirmaet Neergaard, Mellbye, Schjoldager og Seierstedt (senere Wiersholm) (1988- 1992)
  • Finansdepartementet, skatteavdelingen (1986-1988)
  • Bærum ligningskontor (1985-1986)