post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

EU-domstolen har konkludert; nedlastbar programvare er en vare

Spørsmålet om nedlastbar programvare er å regne som en vare eller tjeneste i agenturlovens forstand har versert i lang tid. Hvis det er en vare, gjelder agenturlovens regler. Hvis det regnes som en tjeneste, gjelder ikke agenturloven. EU-domstolen har nå konkludert med at nedlastbar programvare må regnes som en vare, noe som betyr at formidlere av slik programvare på vegne av leverandøren nyter vern etter agenturlovens ufravikelige regler uansett hva avtalen legger opp til. Det betyr blant annet regulering av minste oppsigelsestid og rett til avgangsvederlag ved opphør.

https://www.digi.no/artikler/debatt-eu-domstolen-har-konkludert-nedlastbar-programvare-er-en-vare/513771