post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Er franchiseavtaler husmannskontrakter?

Advokat Endre Storløkken samt rådgiver i FranchiseArkitekt Sven Hars tar tak i enkelte mediers bekrivelse av franchising som husmannskontrakter og slavekontrakter. Adv. Storløkken har gjennomgått samtlige dommer som relaterer seg til franchising i Norge for å finne ut hvor mange og hvilke tvister innen franchising som er behandlet. De diskuterer utfra dette om det er hold i kritikken omkring franchising og hva som i så fall er viktig for å drifte profesjonelt med franchising som forretningsmodell.

Episoden av Franchisepodden finner du her: https://franchisearkitekt.no/franchisepodden-i-norge/episode-18-er-franchiseavtaler-husmannskontrakter/