post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Nye konkursregler – konsekvenser for SMBer

Som et ledd i vårt samarbeid med SMB Norge har partner og styreleder i SGB Storløkken, Karl-Anders Grønland, skrevet et blogginnlegg om regjeringens forslag om endringer i konkursloven.

Grønland redegjør i innlegget for forslaget om rekonstruksjon, som er kjent fra en rekke andre lands lovgivning, og som har vært savnet i norsk rett. Vurderingen er imidlertid at forslaget i all hovedsak er myntet på store virksomheter, og i liten grad vil være myntet på SMBer. For SMBer er det i stedet slik at de foreslåtte reglene om rekonstruksjon kan utgjøre en risiko for SMBer i egenskap av å være leverandør eller panthaver i relasjon til virksomheter som blir gjenstand for rekonstruksjon.

Nye konkursregler kan bety økt risiko for SMB-eieres familieøkonomi