post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Veien mot en digital byggenæring – er underentreprenørene med?

Advokatene Hanne Heum Karlsen og Jon Søland har publisert en artikkel i Byggeindustrien nr. 18 – 2019 om Digitale løsninger i byggebransjen. Digitale løsninger benyttes i byggebransjen som virkemiddel for å oppnå overordnede mål ombærekraft, sirkulærøkonomi og rasjonalisering. Byggherrer har i en viss utstrekning begynt å stille krav til digitalisering i sine tilbudsgrunnlag. Det er behov for at aktørene lengre ned i leverandørkjeden involveres på et tidlig tidspunkt. Les hele artikkelen her: 42-43