post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Fosen dommen i Høyesterett – hva betyr den for offentlige oppdragsgivere og leverandører

Advokat Hanne S. Torkelsen har publisert en artikkel på www.avfallsbransjen.no om Høyesteretts avgjørelse i Fosen-saken om erstatning for feil i offentlige anskaffelser. Hvilken betydning får dommen for offentlige oppdragsgivere og private tilbydere? Høyesterett sier også noe om når det er adgang til å avlyse en konkurranse. Hele artikkelen kan leses her: