post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Tilbakelevering av lokaler og husleieloven

Advokat Hanne Heum Karlsen har skrevet en artikkel for Oslo Handelsstandsforening, hvor følgende spørsmål besvares:

Det hender at vi ønsker å flytte butikken eller restauranten vår, eller i verste fall må legge ned virksomheten i det lokalet vi har drevet i. Hvordan skal egentlig lokalene se ut når et leieforhold er over? Skal de se ut som da vi overtok? Kan noe slitasje aksepteres? Hvilke intervaller gjelder for vedlikehold? Dette er forhold som ofte er gjenstand for tvister mellom leietaker og utleier.

Svaret og hennes artikkel kan du lese her: