post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Offentlig kontrakt og selskapsorganisering i offentlig sektor

Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet en artikkel om EU-domstolens fortolkning av begrepet “offentlig kontrakt” i sammenheng med norske kommuners organisering av avfallsselskaper som er publisert i fagnettstedet www.Avfallsbransjen.no  – hele artikkelen kan leses her