post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Kjøp av Snarøya-villa ga kjøper erstatning på 1,8 mill

Kjøper betalte 25 millioner for en Snarøya villa, og etter innflytting opplevde han at veggene, som bestod av skiferplater, gikk i oppløsning.

Kjøper, som var representert av advokat Ketil Krohn Venås i SGB Storløkken, fikk erstatning på kr 1,8 mill i Oslo tingrett, etter at det var avdekket store mangler ved montering av skiferhellene. Selv om boligen var fra 1992, hadde kjøper googlet at skiferdekk ble lagt tidligst i 2004, og dette gjorde at retten fant at kjøper ikke burde påregne en omfattende utskifting av skiferdekket.

Saken er omtalt på Estate Nyheter og kan leses her: https://www.estatenyheter.no/2019/05/09/bladde-opp-25-millioner-for-snaroya-luksus-sa-begynte-veggene-a-ga-i-opplosning/?mc_cid=d64cb62a4a&mc_eid=cb73740f22