post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Bygge- og anleggskontrakt eller leiekontrakt – hva er unntatt fra anbudskrav

Leie av lokaler i eksisterende bygninger er helt unntatt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bygge- og anleggskontrakter er omfattet. Når er en leiekontrakt som omfatter bygninger som skal oppføres ansett som bygge- og anleggskontrakt? Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet en artikkel om problemstillingen som er publisert i Byggeindustrien nr. 19/2018. Artikkelen kan leses her: Byggejus192018: