post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Eierseksjonsloven – sameiet som hjemmelshaver

Ny eierseksjonslov trådte i kraft per 01.01.2018. Den nye loven åpner for at en tomt eller en egen seksjon som har ligget i personlig sameie mellom seksjonseiere kan registreres med sameiet som hjemmelshaver. Dette kan gjøre det enklere å håndtere tidligere personlige sameier i forbindelse med drift og eventuelt salg. Les mer her: (Advokat Ole Per Solum i Eiendomsmegleren nr 02-2018)

Sider-fra-megler_2_2018