post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser med virkning fra fra 6. april 2018.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

Les mer om de nye terskelverdiene her: https://www.regjeringen.no/contentassets/c4385fca210a430ca1d7b4035dbb2c48/nyhetssak-nye-terskelverdier-i-norske-kroner-2018-2019.pdf