post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90
Dag

april 2, 2018

Forslaget til ny personopplysningslov er klart

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR). Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/

Kundeklubber og personvern

Saken er skrevet av Datatilsynet. Kundeklubber må passe på hvordan de bruker kundenes personopplysninger. Særlig viktig er medlemmets samtykke og selvbestemmelsesrett over sine personopplysninger. ALLE...
Les Mer