Aktuelt

GDPR i Offentlige Anskaffelser

av advokat Hanne Synnøve Torkelsen GDPR-bølgen er over oss, og ny personvernlov stiller nye krav til private og offentlige aktører for å ivareta personvernhensyn. Dette gjelder også når det offentlige foretar anskaffelser. Dagens personvernlov stiller strenge krav til grunnlag for å behandle personopplysninger. Det nye regelverket som etter alle solemerker[…]

Eierseksjonsloven – sameiet som hjemmelshaver

Ny eierseksjonslov trådte i kraft per 01.01.2018. Den nye loven åpner for at en tomt eller en egen seksjon som har ligget i personlig sameie mellom seksjonseiere kan registreres med sameiet som hjemmelshaver. Dette kan gjøre det enklere å håndtere tidligere personlige sameier i forbindelse med drift og eventuelt salg.[…]

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser med virkning fra fra 6. april 2018. Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når[…]

Kundeklubber og personvern

Saken er skrevet av Datatilsynet. Kundeklubber må passe på hvordan de bruker kundenes personopplysninger. Særlig viktig er medlemmets samtykke og selvbestemmelsesrett over sine personopplysninger. Alle kundeklubber behandler personopplysninger Det er flere og flere virksomheter innen varehandel som tilbyr kundeklubber (også kjent som lojalitetsprogrammer eller fordelsprogrammer). Kundeklubbene tilbyr lojale kunder rabatter eller[…]

Forslaget til ny personopplysningslov er klart

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR). Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/  

Suksesskriterier ved rehabilitering i sameier og borettslag

Bedre føre var enn etter snar Advokat/partner Hanne Heum Karlsen, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS Det er igjen høysesong for innkalling til årsmøter i sameier og generalforsamling i borettslag. Et av temaene er ofte store og kostbare rehabiliteringer som gir økte felleskostnader. Dessverre er vår erfaring at styrene oftest først søker[…]