Aktuelt

Nye medarbeidere

Vi er svært glade for å ønske den erfarne skatteadvokaten Per Steinar Dyb Ringstad velkommen som partner i Storløkken. Han kommer fra stillingen som partner i LYNX advokatfirma de siste 11 årene, og har tidligere blant annet arbeidet i KPMG Law og i skatteetaten. Han arbeider med skatterett og selskapsrett. Vi[…]

Franny Award – pris for årets franchisekjede

Franchisearkitekt har arrangert Franchisekonferansen i Norge hvert år siden 2014. Virke har vært  med som samarbeidspartner og medarrangør  siden 2015. Arrangørene av Franchisekonferansen ønsker å fremheve dyktige aktører innen franchisedrift i Norge.   Den nye prisen «Årets franchisekjede» vil sette fokus på god og bærekraftig franchisedrift. Prisen deles ut første[…]

EFTA-domstolen har kommet med en ny avgjørelse om vilkår for å ilegge erstatning i offentlige anskaffelser

Frostating lagmannsrett ba i desember i fjor EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Spørsmålene for EFTA-domstolen gjaldt vilkårene for erstatning i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for forespørselen er en pågående rettssak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS knyttet til en anbudskonkurranse for fergetjenester. I avgjørelsen uttaler EFTA-domstolen seg både om vilkår for[…]

Ny teknisk forskrift fra 1. juli 2017 (TEK 17)

Denne uka ble forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) vedtatt. Her finner du hele forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840 Bygg.no har oppsummert de viktigste endringene her: http://www.bygg.no/article/1318494

EU-dom om lovvalg ved agentavtaler

av advokat/partner Henrik Renner Fredriksen En dom fra EU-domstolen synliggjør at norske virksomheter som har avtaler med agenter utenfor EU-/EØS-området kan få større kostnader dersom norsk lovvalg og verneting velges i stedet for utenlandsk rett EU-domstolen avsa den 16. februar 2017 en dom som – sett fra hovedmannens ståsted –[…]