post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Henrik Renner Fredriksen

Advokat/Partner

Henrik Renner Fredriksen

Advokat/Partner

Kontaktinformasjon

Tlf: (+47) 22 54 20 90 / Mob: (+47) 996 47 531
hrf@storlokken.no

KompetansefeltPubliserte artikler

Se alle artikler

Bakgrunn:

Henrik Renner Fredriksen er partner i Storløkken. Han arbeider i hovedsak med agent- og distribusjonsrett og franchise. Han har betydelig erfaring på området, og sitter blant annet i et internasjonalt ekspertutvalg på agent- og distribusjonsrett. Henrik er også forfatteren av de norske kapitlene om agent- og distribusjonsrett i Kluwer Law Internationals «International Encyclopaedia of Agency and Distribution Agreements». Henrik har også jobbet mye med offentlige anskaffelser, og satt som medlem i det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som kom med forslag til nytt anskaffelsesregelverk. Han har også mye erfaring med kjøps- og forbrukerkjøpsrett, og sitter som medlem i Forbrukerklageutvalget.

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

  • Hovedorganisasjonen Virke, advokatfullmektig, senere advokat (2006-2016)
  • Aetat Arbeidsdirektoratet, juridisk rådgiver (2004-2006)
  • National Contingent Commander Norway/KFOR (Kosovo), legal advisor/major (2002-2004)
  • Generaladvokatens kontor, vernepliktig jurist (2002)

Medlemskap/verv:

  • Den Norske Advokatforening