post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Varsling som del av riskostyring

Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet en artikkel om viktigheten av å ha varslingsrutiner som er publisert på www.naringspolitikk.no og rett24.no. Artikkelen kan leses her:  

Har virksomheten mer enn 5 ansatte?   

Da må de ha rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på plass etter regler som kom inn i arbeidsmiljøloven §2 A-3 i 2017.   Plikt til å ha rutiner gjelder om man jevnlig sysselsetter minst 5 ansatte.    Rett til å varsle etter §2 A-1 gjelder...
Les Mer