post@storlokken.no
Telefon: (+47) 22 54 20 90

Aktuelt

Varsling som del av riskostyring

Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet en artikkel om viktigheten av å ha varslingsrutiner som er publisert på www.naringspolitikk.no og rett24.no. Artikkelen kan leses her: